Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Komaří.

Komaří jest vlast jedna a jest v Indie, z niežto viděti móž tu hvězdu, jenž slove polus artikus a vlasky tramuntana. Neb jie viděti nemóž od toho ostrovu, ješto slove Jana, až do téj vlasti Komaří; pakli kto vejde na moře podlé téj vlasti Komaří; za třidcet mil odtud, uzřie tu hvězdu, a zdá sě, jako by byla nad tiem mořem ledva na loket. Ta vlast jest velmi zdivělá a má zvieřat mnoho, velmi k jiným nepodobné a zvláščě opice. Jsú tam kočky, jenž slovú pauly, velmi nepodobné k jiným. Tu jest lvóv, lvic a levhartóv veliké množstvie.

zpět na obsah - Další: O království Ely.