Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Gozirach.

Jiné královstvie slove Gozirach, v němžto jest zvláščí král a zvláščie řeč, i jest to královstvie k téj straně na západ slunce nad mořem Indským. V tom království jsú věčší padúši, než kde na světě; ti, když zjímají kupcě na moři, dávají jim píti morskú vodu s některakém kořením, jemuž tamaryndy řiekají. A proto ti kupci nemohú v sobě nic zachovati, neb ustavičně skrzě ně plove. A to proto padúši jim činie, že kupci uzřiece před nimi skrýti nemohú perly a drahokamy, které spolkli. V téj vlasti jest mnoho pepře a zázvora. Jest tu také to dřievie, s něhož barvu sbierají, a téj tu veliké množstvie mají. To dřevo, na němž roste bavlna, obecně jest zvýši na šest kročejí a plodí let dvanást neb dvacet. Potom pak od dvaceti let k ničemuž sě nehodí. A ta bavlna, jakož na dřěvě roste, do dvanásti let hodí sě plátnu, neb ji přiesti móž. A od dvanásti let až do konce nehodí sě jinému než koltrám a takovéj věci k tomu podobné. V tom království jest mnoho zámiše dobrého, jenž tu velmi šlechtile dělají.

zpět na obsah - Další: O královstvéch Tahakambaoch.