Česká čítanka - Polo- Milion -

O královstvéch Tahakambaoch.

Potom jest přijíti po moři do královstvie čtvera, to jest Tana Kambaoch, Semenach a Rosmakoram, v tu stranu na západ slunce. V kterýchžto královstviech veliké sě kúpě dějí. A každé z toho čtvera královstvie má svého vlastnieho krále a zvláščí řeč a jsú u Věčší Indie. Nenie tu jiného, co bych mienil v svých knihách psáti, jedno o zemiech a o královstviech, kteráž k moři příleží, nebo o některých ostroviech, jenž v tom moři jsú. Neb ty země a vlasti popisovati, což jich v Indie jest na zemi neb po zemi, pracno by velmi bylo a knihám našim prodlenie by přielišné bylo.

zpět na obsah - Další: O dvú ostrovú, v jednom bydlé mužie bez žen a v druhém ženy bez mužóv.