Česká čítanka - Polo- Milion -

O ostrovu Skoyra.

Ostrov ten Skoyra leží ku poledni po pěti stech míléch od těch dvú ostrovú, svrchu řečených. Lidé v tom ostrově křesťané jsú, arcibiskupa mají. V tom ostrovu jest veliké množstvie toho pižma rybieho. A tu dělají mnohá plátna bavlnná. Kupčenie tu veliké bývá a zvlášče v rybách. Masem, mlékem a rýží tu živie sě. Ti lidé, jenž tu bydlé, jiného obilé nemají než rýžě. A všickni nazi chodie. Do toho ostrovu mnozí padúši morští vezú, což kupcóm poberú na moři a tu všecko rozprodadie, a oni to rádi kúpie, protože jest modlosluhám a Saracénóm, ale ne křesťanóm pobráno. V tom ostrově mnoho čaroděníkóv jest mezi křesťany. Když by která lodí od ostrovu Skoyra odešla, kterúžto by chtěli čaroděníci zasě přivolati, jakžkolivěk lodí dobrý vietr majíc, s plnú oponú prudce před sě běžela, oni učinie ďábelskú chytrostí a svémi čáry, že vietr obrátí lodi tak, že musie sě zpět zasě navrátiti etc.

zpět na obsah - Další: O velikém ostrovu.