Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak jsú sě Tatařie snažně vrátili do Zipangu.

A když morské nepočesie se ukroti, mužie velikého ostrovu Zipangu se mnohem lodí a s velikú vojskú šli jsú k těm, jakož utekli, a chtiec je zmordovati. Vidúce je, že již žádnéj pomoci nemohú mieti, a když nechavše na březe lodí, stúpili na zemi, Tatarové chytře od nich sě vzdáléce, a od toho břěha jinú cestú obrátiec sě v skořě sě zase k břěhu obrátíc vsědají všickni na lodie svých nepřátel bez lodí na tom pustém ostrově s nechajíce, i brali jsú sě do ostrovu Zipangu. A vzevše nepřátelské korouhvě, jenž jsú na lodech nalezli, šli do jednoho města, jenž bieše v tom ostrově najjmenovitějšie. A ti, jenž jsú byli doma v tom městě zóstali, když jsú uzřeli lida svého koróhvě, mnějíce, by sě již svoji zvítězivše vrátili, vyjeli z města proti nim. Tehdy oni inhed všedše do města, nechavše s sebú tu málo žen, jiné všeckny z města vyhnali.

zpět na obsah - Další: Kterak jsú Tatarové obleženi byli a město, jakož stekli, vrátili.