Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti řečený Abastia.

A protož po písaní vespolek jmenovitějších ostrovóv a vlastí Věčšie Indie, jenž sě vztáhla jest od vlasti Maabar až do královstvie Kesmakoram a Menšie Indie, jejíž končiny jsú od královstvie Mutyfily, nynie o vlastech jmenovitějších prostřědnie Indie krátcě vypravíme, jenž slove Abastia a jest vlast velmi veliká, jenž jest rozdělena v sedmero královstvie, v nichžto jest sedm králóv, z nichž jeden nad jiné jest a jest křesťan. A jiných šest ve dvě jsú straně rozděleny, neb tři z nich jsú křesťané a druzí třie Saracéni. Křesťané v téj zemi znamenie zlaté mají na čele až do pól nosa. Jsú také v téj vlasti Židóv mnoho, jenž znamenáni jsú na obú lící horúcím železem. A najvěčší král ten v obú vlasti přebývá, ale Saracéni ti přebývají v zadních krajinách téj vlasti v tu stranu, jakož leží vlast Aden. V téj vlasti Aden kázal jest svatý Tomáš apoštol, kdežto jest mnoho lida obrátil ku Pánu Jezu Kristu. V téj vlasti dobřie rytířie jsú a v odění udatní, neb jako ustavičně bojují s žoldánem z Aden, Nubiany a s jinými mnohými rozličných krajin.

zpět na obsah - Další: O jednom biskupu křesťanském.