Česká čítanka - Polo- Milion -

O rozličnosti zvieřat v Abastii.

Lidé téj vlasti Abastia masa, mléka a rýžóv požívají i také oleje toho sěmene, ješto slove latině i vlasky sosyma. Měst mnoho i městěček jest v téj vlasti neb v tom ostrově, v nichžto bývá veliké kupečstvie, neb tu dělají rozličná plátna bavlnná. Tu sě rodie ta zvieřata gyraffe, lvové, levhartové, i jiných mnoho zvieřat k našim velmi nepodobných. Tu jest mnoho divokých oslóv i ptactva rozličných, jichž my zde v našich zemích nemámy. Tu jsú slepice velmi krásné, tu bývá lov veliký zvěřě i ptákóv papúchóv i rozličného spósobu. Tu jsú nohové velicí jako oslové, opice, kočky morské, ješto slovú latině neb vlasky katty pauly a druhé katty mamyenos a ty mají tvář ovšem právě jako člověčie.

zpět na obsah - Další: O téj vlasti Aden takto.