Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti ruskéj nebo o Rusích.

Ruská vlast, jenž jest veliká velmi v tu stranu, kdežto stojí ta hvězda polus artykus. V téj zemi lidé křesťané jsú, ale držie v kostelním řádu obyčej řěčský, bielí jsú lidé a velmi sliční, mužie i ženy rusé vlasy majíce. Poddáni jsú v daň králi tatarskému, jemuž v tu stranu na vzchod slunce příležie. Tu jest množstvie veliké drahých kóžek, jakožto sobolóv, hranostajóv, popeličných i jiných takových. Jest také mnoho rudy střiebrné. A jest vlast studená velmi a až do mořě velikého ta vlast se rozkládá. V tom moři jsú některací ostrovové, v nichžto sě plodie neznámí sokolové a rarohové velmi mnoho, kteréžto odtud do rozličných zemí roznesú etc.

Dokonal jsem s Boží pomocí knihy tyto, jenž slovú Milion Markušovy z Benátek, jenž sprvu tyto věci popsal o obyčejích a o položení krajin na vzchod slunce. A sú dokonány a psány na Letkovicích v sobotu po svaté Markaretě.

zpět na obsah