Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak jsú Tatarové obleženi byli a město, jakož stekli, vrátili.

Tehdy král toho ostrovu Zipangu, uslyšav to, z jiného kraje toho ostrovu lodí v skóřě dobuda s svú vojskú, vozil sě do Zipangu a oblehne město, kteréžto jsú Tataři osadili byli. A všelikú snahú a pilností všech sjězdóv, i kudyž by mohli k městu neb od města jíti, káže dobře střieti, že žádný k nim potom přijeti z cizích nemohl, a nikto s města sjeti. A tak měsiecóv sedm zavřeni a obleženi byli velikém lidem, že velikému kámovi o svém přieběhu po žádném poslu nemohli vzkázati. Vědúce, že od svých žádné pomoci nemohú mieti, beze všie škody všěch s obú stranú město to jisté královi toho ostrovu prostě vrátie, a s tiem sě zasě domóv vrátie. Amen.

zpět na obsah - Další: O ukrotenství a modloslúžení.