Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Cziamba, kapitule VIII.

A protož odejdúce od břehu morského téj vlasti Zayten, vezúce sě přes Garbin tisíc a pět set mil, přijíti jest k jednéj vlasti, řečenéj Cziamba, jenž veliká jest velmi [a] bohatá. Ta vlast zvláščí řeč a zvláščieho krále má a modly následovali. Léta Božieho tisíc dvústého šedesátého osmého poslal veliký kám Kublaj jednoho z svých kniežat, jménem Sogatu, s velikú vojskú, aby jeho panství tu vlast podrobil i nalezl jest města tak silná a tak přesilné hrady v téj vlasti, že žádného města ani kterého hradu dobyti mohl. Ale proto že vsi kazil a ščepy v téj vlasti, slíbil král Cziamba velikému kámovi úroční daň vydávati, chtěl-li by jeho s pokojem nechati. A tak když smlúvu učinichu, vojska ta odjede preč. A tak král na všaké léto velmi krásné slony královi Kublajovi posielá. Já Markus byl jsem v téj vlasti, kdežto jsem nalezl krále starého, an má veliké množstvie žen, s nimižto měl synóv a dcer v počtu tři sta a šestadvacet, z nichžto sto a padesát již dobře mohli oružie nésti. V téj vlasti mnoho slonóv jest. Jsú tu lesové tisového dřeva velmi velicí.

zpět na obsah - Další: O velikém ostrovu.