Česká čítanka - Polo- Milion -

O velikém ostrovu.

Nechajíce téj vlasti Cziamba jest sě vézti mezi polednem a garbinom přes mil šest set, i přijíti jest do dvú ostrovú, jenž slovú Sendur a Kondur, a za těmi přes pět set mil jest jedna vlast, řečená Loehar, jenž jest velmi veliká a bohatá. Zvláščieho krále a zvláščí řeč mají, žádnému daní nedávají, jedno svému králi, a jest velmi mocná, protož žádný sě o ni pokusiti nesmie. Ti lidé, jenž tu bydlé, modlosluhy jsú. V téj vlasti roste některaké ovoce, jako jablka bryczi, a ti jsú velicí jako jiné ovoce řečené limones, jenž jsú velmi dobří. Tu najde zlata veliké množstvie. Jest tu některaká porcelana, jížto trh dějí miesto peněz. Do téj vlasti málo jich z jiných vlastí přicházie, neb vlast něcfo divoká jest a lidem neobyklá.

zpět na obsah - Další: O vlasti Loehat píše sě.