6.1 Rozdílný od výše jmenovaného básníka.

9.1 Generál Aleksej Petrovič Jermolov (1772-1861) vynikl ve válkách Napoleonských a svým tažením na Kavkaz (1818-1827), kde si získal zásluhy také jako organisátor občanské správy, podporovatel obchodu a průmyslu. V době návštěvy Puškinovy byl v nemilosti a ve výslužbě.

12.1 Kibitka = stan. Alex. Orlowski, polský malíř (1777-1832), žil na Rusi a maloval mimo jiné "Kozácký tábor". Mnoho obrazů jeho přišlo do Petrohradské Eremitáže. Četné jeho kresby tužkou, pérem, tuší roztroušeny byly po albech císařské rodiny a milovníků umění.

15.1 Plstěné pláště.

16.1 Polní maršálek Ivan Vasiljevič Gudovič (1741-1820) byl generálním gubernatorem Kavkazským ku konci 18. století.

20.1 Chatrč.

20.2 "Jako bojovník, jenž odpočívá se svým vojenským pláštěm kolem sebe."

21.1 Imatra je nádherný vodopád řeky Vuoksenu ve Finsku.

22.1 Báseň Puškinova.

23.1 Tento Rembrandtův obraz nalézá se v Drážďanech a byl malován r. 1635.

24.1 Zde se přihodil, nevím, zda Puškinovi, či hr. Potockému, podivný omyl, snad zaviněný nesprávně vytištěným textem Pliniova spisu. Plinius (Hist. naturalis VI. 30) praví, že branou Kavkazskou teče řeka "diri odoris", t. j. hrozného zápachu. Puškin četl to za jedno slovo a vlastní jméno.

24.2 Hr. Jan Potocki (zemř. 1815 samovraždou), polský cestovatel, autor mnoha knih cestopisných, zeměpisných, dějepisných, psaných po francouzsku. Mezi nimi je posmrtné dílo "Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase" (1829). Románem míní Puškin "Manuscrit trouve a Sarragossa" (1804).

25.1 U Preobreženského, vesnice blíže Moskvy, zařtdil Petr Veliký své vzorné pluky.

25.2 Hora na Krymu.

33.1 Hle - Georgijská dívka, zjev,
jenž v květu žárem svěžím plál,
jak v její vlasti dívky jsou,
když z Tiflisa vod teplých jdou.
T. Moore, Lalla Rookh, přel. Krsek (III, 38).

36.1 George vévoda Clarence, bratr krále anglického Eduarda IV., obžalován z velezrády a skonal ve vězení v Toweru r. 1478. Byla pověst, ze ho utopili v sudě vína.

41.1 Neznáte těch lidí tam: uvidíte, že to dojde na nůž.

43.1 Gribojedov zavražděn 1829 od vzbouřeného lidu v Teheráně.

51.1 Tato báseň Horatiova (Carmina II 14) zní správně:

"Eheu fugaces, Postume, Postume;
labuntur anni."
(Běda, Postume, míjejí léta prchavá.)

52.1 Horatiova óda (II, 9): aniž v končinách Arménských, příteli Valgie, leží mrtvý led po všechny měsíce.

59.1 Jste unaven včerejším dnem?" - Poněkud, pane hrabě. - "Je mi vás líto, neboť dáme se ještě na pochod, abychom dohonili pašu a pak bude nutno stíhati nepřítele ještě asi 30 verst."

61.1 Byl to muž s hrudí ženskou, pohlavní orgán mužský měl zakrnělý. Tázali jsme se ho, byl-li vykleštěn? "Bůh, - odpověděl - vyklestil mne."

66.1 Podívejte se na Turky, člověk jim nesmí nikdy věřit.

67.1 U Pultavy přemohl Petr Veliký švédského krále Karla XII. r. 1709.

[ Cesta do Arzrumu ]