Česká čítanka - Štefánik- Zápisník z Ecuadoru -

Niekoľko poznámok k II. vydaniu.

Do prítomných dní - do sklonku roku 1933 - spadá dvaciate výročie pobytu dra Milana Rastislava Štefánika v Ecuadore. Z tej príležitosti pripravil som k II. vydaniu jeho zápisník z Ecuadoru z roku 1913, po ktorom naša verejnosť často volala. Vynasnažil som sa pri mnohostrannej zamestnanosti vypraviť zápisník čo najpečlivejšie na základe výsledkov nových objavov.

Neprestával som sa zabývať pobytom Štefánikovým po celé roky. Podarilo sa mi soznámiť sa s pánom drom Vondráčkom z Prahy v roku 1930, ktorý sa chystal k dlhšiemu pobytu do Ecuadoru. Požiadal som ho, aby sledoval stopy pobytu Štefánikovho v Ecuadore, naznačil som, čo by nás zaujímalo, aby nám dľa možnosti získal. Prisľúbil radostne podujať sa tejto práce a po svojom návrate s nevšednou láskavosťou priniesol mi bohaté ovocie svojich prác v Ecuadore. Sú to obrázky z miest, ktoré navštívil Štefánik, fotografia pána Tufiňa a mnohé bezprostredné zážitky z ovzdušia Ecuadoru. Debatovali sme o mnohých veciach veľmi často.

Srdečne mu ďakujem za jeho nevšednú láskavosť a nezištnosť, s ktorou prispel k doplneniu cenného zápisníku Štefánikovho. Podarilo sa mu od rozhodujúcich činiteľov vládnych v Quite získať opis pamätného spisu Štefánikovho prezidentu Plazzovi, ktorý uverejňujem autenticky vo španielskom texte aj v preklade pána dra Vondráčka. Podobne uverejňujem Štefánikov dopis prezidentu Plazzovi ohľadom poďakovania za povolenie zvláštnej sumy na sriadenie a organizovanie T. S. F. Toto pokladám za veľmi dôležitý doplnok zápisníku. Štefánik píše o tomto memorande a svojom liste vo svojom zápisníku 6. XII. na strane 63. Doporučujem čitateľom preštudovať memorandum Štefánikovo veľmi pozorne, pretože je cenným dokumentom ako pečlive a dôkladne Štefánik pripravoval vedecké aj organizačné práce.

V dopise prezidentu Plazzovi treba najmä uviesť ony miesta, kde Štefánik výslovne prosí, aby nebol pribraný k žiadnej záležitosti, kde sa bude jednať o správu peňazí. Forma memoranda aj dopisu je klasicky bezvadná.

Veľmi cenným dokumentom k ceste Štefánikovej do Ecuadoru je objavenie nového listu písaného rodičom z cesty z New Orleans do Panamy na šírom mori v zálive mexickom. Vyličuje veľmi podrobne cestu zo San Francisca, popisuje mesto New Orleans a obsahuje i rodinné zprávy o bratovi Paľkovi. Objavil som tento list v pozostalosti matky generála Štefánika.

Obohatením sú aj ďalšie dopisy z r. 1914, ktoré doplňujú dobu choroby Štefánikovej v Angers. Vybral som z nich podstatné veci.

Úprimne ďakujem tiež za nevšednú láskavosť pánu ing. J. V. Jizbovi v Prahe, ktorý diel tiež v Ecuadore v dobe války. Sdelil mi niektoré zprávy z tamojších pomerov, objasnil láskavé niektoré veci zo zápisníku Štefánikovho a poskytnul mi cenné obrázky z tamojšieho sveta. Tieto obrázky spolu s fotografiami pána dra Vondráčka sú cennými ilustráciami pre zápisník Štefánikov.

Obidvom pánom za ich vzácnu láskavosť a pomoc čo naj srdečnejšie ďakujem.

Našu verejnosť úctive prosím, aby prijala so živým záujmom i porozumením toto II. vydanie zápisníku Štefánikovho.

zpět na obsah - Další: Předmluva dr. Vondráčka