Česká čítanka - Štefánik- Zápisník z Ecuadoru -

Milan Rastislav Štefánik

Zápisník z Ecuadoru z r. 1913

K vydaniu upravil a úvodom opatril Vladimír Polívka.

Niekoľko poznámok k II. vydaniu.

Předmluva dr. Vondráčka

Predhovor

Zápisník Štefánikov z Ecuadoru z r. 1913.

Prílohy

(originál a preklad).

1. list prezidentovi (orig.)

2. list prezidentovi (orig.)

1. list prezidentovi (preklad)

2. list prezidentovi (preklad)

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (260 kB) ]