Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Příloha Ch

Členové (užšího) Sboru Matice České od r. 1831 až do počátku léta 1881.

Čejka Jan, od 3. března 18481až do 9. dubna 1853, kde ze Sboru vystoupil.

Čelakovský František Ladislav, od ledna 1850 až do své smrti 5. srpna 1852; byl také po Šaíaříkovi zatímním náměstkem kuratorovým, jen od Sboru zvoleným, od 27. prosince 1850 až do 6. dubna 1852.

Černý Tomáš, od 2. prosince 1876 podnes.

Emler Josef, od 11. prosince 1873 podnes.

Erben Karel Jaromír, od 3. března 1848 až do své smrti 21. listopadu 1870.

Fabian Jan, od 6. února 1855 až do své smrti 3. června 1861. Frič Josef, nejprv jako pokladník s právem hlasovacím ve Sboru od 14. února 1844-1874, pak členem Sboru od Výboru stvrzeným od 16. března 1874 až do své smrti 19. května 1876.

Gebauer Jan, od 3. března 1877 podnes.

Hanka Václav, od 20. října 1841 až do své smrti 12. ledna 1861.

Hattala Martin, od 6. března 1871 až do r. 1877.

Jireček Josef, od 19. května 1875 podnes; náměstkem kuratorovým po Wenzigovi od 2. prosince 1876 až do října 1879.

Jungmann Josef, od 1. ledna 1831 až do své smrti 16. listopadu 1847.

Koubek Jan Pravoslav, od 12. března 1845 až do své smrti 28. prosince 1854.

Krejčí Jan, od 31. července 1860 podnes.

Neubauer Jan, od ledna 1850 až do 13. března 1872.

Palacký František, od 1. ledna 1831 až do konce r. 1852 (roku 1849 na čas vystoupil).

Petřina František, od ledna 1850 až do 10. ledna 1855, kde ze Sboru vystoupil.

Presl Jan Svatopluk, od 1. ledna 1831 až do své smrti 6. dubna 1849.

Purkyně Jan Evan., od června 1850 až do své smrti 28. července 1869; náměstkem byl od 4. května 1852 až do 2. listopadu t. r., načež kuratorem jmenován.

Rieger Frant. Ladislav, od 29. ledna 1861 podnes.

Schulz Ferdinand, od 4. března 1869 až do r. 1873, kde ze Sboru vystoupil.

Staněk Václav, od 3. března 1848 až do r. 1860, kde vystoupil.

Studnička Frant., od 16. března 1874 podnes.

Svoboda Václav, od 4. ledna 1853 až do 4. prosince 1853, pak od 2. prosince 1876 podnes.

Šafařík Pavel, od 20. října 1841 až do 21. listopadu 1860, kde pro churavosť vystoupil; zatímním náměstkem, jen od Sboru zvoleným, byl od června 1849 až do 12. dubna 1851, kdež po zavedení nového řádu Výborem Musejním stvrzen byl; ale vzdal se již 8. listopadu 1851 pro churavosť toho úřadu. Zemřel 26. června 1861.

Šafařík Vojtěch, od 22. ledna 1870 podnes.

Štorch Karel, od 4. ledna 1853 až do své smrti 21. listopadu 1868.

Thun Lev, hrabě, od 18. května 1842-1849.

Tieftrunk Karel, od 13. července 1872 podnes.

Tomek Václav Vladivoj, od 23. února 1846, kde Výborem Musejním za sekretáře Matice potvrzen, podnes; dne 4. října 1879 stvrzen Výborem Musejním po Josefu Jirečkovi za náměstka kuratorova.

Wenzig Josef, od 21. dubna 1866 až do své smrti 28. srpna 1876; byl však již před rokem 1862 kuratorem a od 17. dubna 1863 náměstkem.

Vocel Jan Erazim, jako redaktor Časopisu Musejního s právem hlasovacím ve Sboru od 26. března 1844 až do r. 1850, načež zůstal i dále členem Sboru až do roku 1866, kde ze Sboru vystoupil. Když po delší přestávce (od 2.prosince 1852-1854) k žádosti kuratora Purkyně Výbor Musejní konečně volbu náměstka kuratorova předsevzal, stal se Vocel náměstkem a byl jím od 7. února 1854 až do r. 1862.

Vrťátko Antonín, od 7. června 1853 podnes.

Zelený Václav, od 23. února 1858 až do své smrti 5. dubna 1875.

Zikmund Václav, od 11. ledna 1862 až do své smrti 5. října 1873.

zpět na obsah