Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Příloha H.

Kuratorové Matice České.

  1. Rudolf kníže Kinský, od roku 1831 až do své smrti dne 27. ledna 1836.
  2. Jan (Hanuš) hrabě Kolovrat - Krakovský, od 29. března 1836 až do 2. června 1841.
  3. Jan Norbert rytíř z Neuberka, od 2. června 1841 až do 4. května 1852.
  4. Professor dr. Jan Evang. Purkyně, od 2. listopadu21852 až do 9. prosince 1858.
  5. Školní rada Josef Wenzig, od 9. prosince 1858 až do 5. prosince 1862.
  6. Jan hrabě Harrach, od 5. prosince 1862 až do naší doby.

zpět na obsah - Další: Příloha Ch