Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Dačický z Heslova Mikuláš 239, 240.
Dalimilova kronika 238, 249, 256.
Daneš František 36.
Danieli Štěpán 166.
Dědictví sv. Prokopa 254, 255, 261.
Děje anglické od Tomíčka 106, 109.
Děje mocnářství rakouského od Tomka 97, 129.
Děje university pražské 106, 109, 114.
Dějepis Český od Tomka 93.
Dějepis města Prahy 166, 167, 172, 230, 231, 234, 236, 238 (doplňky a opravy k I. dílu str. 235).
Dějiny národu Českého 105, 110, 111, 114, 165, 167, 229, 230, 233, 236, 237.
Dekrét o jazyku českém na gymnasiích 8, 14.
Dekréty bratrské 229.
Didaktika Komenského 106, 108, 109, 114, 118, 256.
Dívčí škola v Chrudimi 253.
Dlabač Bohumír Jan 2, 3.
Doba prvního člověčenstva 98, 100, 101.
Dobrinovič Vranicany 166.
Dobrověda Klácelova 101, 102.
Dobrovský Josef 2, 3, 9, 10, 14, 16, 66, 96.
Domácí lékař od Paulického 36, 41.
Doucha Frant. 81, 101, 166, 170, 223, 224, 225, 228.
Družstvo bulharské v Brailově 256.
Družstvo dramatické v Lublani 255.
Družstvo slovanské v Petrohradě 259.
Družstvo učené v Bělehradě 256.
Duda Josef 36.
Dunder Jos. Alex. 201, 202, 261.
Durdík Josef 236.
Durdík Petr 249, 250.
Dušánek Jan 232.
Dušesloví zkušebné od Hyny 93, 94, 95.

zpět na obsah