Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Háček, notář, 210.
Hájek Tadeáš 98.
Haněl (Hanel) Jan 34.
Hanka Václav 14, 20, 24, 33, 34, 39, 40, 57, 66, 76, 79, 80, 90, 91, 96, 116, 118, 124, 125, 128, 135, 137, 140, 147, 163, 166, 183, 228, 260, 283.
Hanuš Ignác 138, 163, 164, 175, 234.
Harant z Polžic 117, 165.
Harantova "Cesta do Sv. země" 165.
Harrach Jan, hrabě, 183, 189, 193, 199, 201, 213, 243, 282; jeho Tabellarní přehled dějin českých 233.
Hattala Martin 168, 191, 244, 245, 247, 248, 251. 252, 283.
Hattalovo Zvukosloví 168.
Hauser Josef 33, 34.
Hausmann Leopold 166.
Havelka Matěj 166.
Havlíček Borovský 121.
Havlík 104.
Helcelet Jan 187.
Held Theobald 36.
Helfert Alexandr, baron, 167, 176.
Helfertův spis "Mistr Jan Hus" 167.
Helmhacker 239.
Henning 115.
Hildprandt Robert, svobodný pán, 201.
Hilferding Alexandr 188.
Historie literatury české 106, 107, 108, 112, 114.
Hlaholský ústav ve Splitu 177.
Hlasatel, časopis, 3, 6.
Hlasové o potřebě jednoty spisov. jazyka 98, 99, 124.
Hlasy vlastenců z r. 1832 39, 40, 41, 166.
Hlasy vlastenců z r. 1835 57, 166.
Hlaváček Frant. 197.
Hněvkovský Šebestian 3.
Hodža Michal Miloslav 99.
Hoch Josef, rytíř, 21, 22, 48.
Honorár při Matici 38, 56, 57, 74, 88, 89, 90, 123, 262, 263.
Hrachovcová Josefa 210.
Humhal 128.
Hurban Josef Miloslav 99.
Hurdálek Josef Frant. 2.
Hus 167, 169.
Hylmar Václav 248, 249, 252.
Hyna Karel 94, 95.
Hyserle z Chodův 229.

zpět na obsah