Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Kalousek Josef 249.
Kamarýt Josef 36, 39.
Karafiát 4, 5.
Karel IV. 12, 118; Spisové jeho 238, 239, 260.
Kašpar Karel 256.
Kavka Matěj 36.
Kinský Rudolf, kníže, 23, 25, 27, 29, 33, 34, 37, 39, 49, 50, 53, 54, 282.
Klácel Matouš 102.
Klar Pavel Alois 107.
Klicpera Václav 7, 37, 40, 57, 86.
Klíč štěpařský 104.
Klika Josef 249, 250.
Klimeš Filip 111.
Klub historický v Praze 254.
Kničanin, general srbský, 176.
Kniha Matičná 28.
Kniha normalií 193.
Knihovny: v Hlinsku 254.; v Miletíně 253., v Otrokovicích 253., v Pardubicích 254., ve Vysokém Mýtě 254.
Knížky o hře šachové 240.
Knorn 133.
Kobler Michal 54.
Kobr, knihkupec, 171, 175, 176.
Kočubinský 258.
Kodym Filip 106, 109, 125, 174.
Kodymovo Naučení o živlech 106, 109.
Kolár Josef Jiří 170, 224, 225.
Kolář Josef 249, 259.
Koldínova Práva městská 237.
Kollár Jan 20, 21, 36, 47, 49, 69, 86, 99, 123.
Kolovrat-Krakovský Alois Josef, hrabě a arcib., 33, 34.
Kolovrat-Krakovský Hanuš, hrabě, 29, 33, 34, 49, 54, 56, 75, 76, 117, 201, 209, 282.
Kolovrat-Libšteinský Frant. Ant., hrabě, 12, 13, 24, 54.
Komenského škola pansofická a některé drobné spisy 237.
Komenský Jan Amos 106, 108, 109, 163, 168, 169, 229, 237, 251, 256.
Komitét slov. v Oděse 256.
Koppen 65.
Körner Jan 21.
Korrektor Matice 147, 185, 194.
Kořistka Karel 169, 222, 243.
Kosina Jan 249, 250, 252.
Košín z Radostova 166.
Kotlarevský 189, 258.
Kotsmích Václav 231.
Kott Frant. 239, 247, 248. 249.
Kottův Slovník 239.
Koubek Jan 80, 125, 126, 130, 283.
Kounicová Eleonora, hraběnka, 201.
Kralodvorský Rukopis 244, 260.
Kramerius Vác. Matěj 2, 3, 6.
Krejčí Jan 115, 138, 148, 158, 166, 183, 184, 193, 213, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223. 238, 239, 243, 244, 253, 283.
Kritika při Matici 89, 122, 123.
Krok, časopis, 18.
Krolmus Václav 33, 34.
Kronberger Antonín 36.
Kronberger a Weber 37.
Krouský Jan 54.
Krystallografie od Krejčího 233, 239.
Křížek Václav 166, 167.
Křížkova Zpráva o archivu musejním 167.
Kucharský 65.
Kulda Beneš 188.
Kuneš Vojtěch Václav 174.
Kurator Matice 149, 181, 182.
Kuzmány Karel 138, 245.
Květ Frant. 231.
Květy, časopis, 56, 86.
Kynský Dominik 36.

zpět na obsah