Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Lamanský 188.
Lambl Karel 138.
Lambl Vilém 138, 166, 174.
Langer Josef Jaroslav 39, 57.
Langer Štepán 209.
Lauterbach Frant. 209.
Lauterbachová Marie 209, 210.
Lavrovský 188.
Lažanský Jan, hrabě, 201.
Lažanský Prokop, hrabě, 201.
Legér 258.
Lego Jan V. 193.
Lech, časopis polský, 257.
Lepař Jan 187, 216, 218, 219, 221, 243, 248, 249.
Lepař Frant. 235.
Leška Štěpán 66.
Lindner Gustav 236.
Lípový věnec 244, 245.
Literarní vzájemnosť slov. 65.
Lobkovic Jan, kníže, 36.
Lobkovic Jiří, kníže, 201.
Lonich, senior, 4.
Lubomirski Jindřich, kníže. 36.
Ludvík Josef Myslimír 34.
Luňáček 261.
Lyceum v Pressburku 70.

zpět na obsah