Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Maćiejowski Václav 65.
Mach 128.
Macháček Karel Šimon 21, 39, 57.
Majer Antonín "O rovnováze u strojů" 173.
Malá encyklopaedie nauk 92, 93, 113.
Malinovský 65.
Malý Jakub 57, 82, 121, 147, 170, 185, 194, 219, 223, 224, 225, 231, 235, 249.
Malýpetr 78, 185.
Mandeville 261.
Manes Josef 167.
Mapa království Českého 115.
Mapa okolí pražského 115, 236, 239.
Mapy 93, 115.
Marco Polo viz Milion.
Marek Antonín 4, 5, 6, 7, 8, 21, 33, 34, 39, 49, 50, 81, 83, 93, 94, 95, 107, 133; jeho Umnice či logika 94.
Marek Jindřich 86.
Marek Marci Jan 232.
Mareš Frant. 240.
Materiál k slovníku techn. 222, 223, 233.
Matice Česká 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45, 46, 76, 181, 182, 184, 185, 260, 261.
Matice Dalmatská 255.
Matice Halicko-ruská 132, 255, 259.
Matice Illyrská v Záhřebě 131, 132.
Matice Lužicko-srbská 131, 176, 255, 256, 259.
Matice Moravská 254.
Matice Slovenská 253, 259.
Matice Slovinská 255, 259.
Matice Srbská 255, 257, 259, 261.
Matrika členů 193.
Měchura Jan 37, 78.
Mejsnar Ignác 249.
Melan Vojtěch 133.
Melichar J. 166.
Menčík Ferd. 240.
Merklas Václav 93, 101, 110, 115.
Metelka Jindřich 249, 250.
Miler Orest 189.
Miler Vsevolod v Moskvě 258.
Milion Marka Pola 116, 117, 261.
Millauer Max. 12, 44, 46, 47.
Miltonův Ztracený ráj 5, 93.
Ministerium národní osvěty v Petrohradě 257.
Morfill Richard 258.
Mosig z Aehreafeldu 64.
Mourek Theod. 248.
Mudrosloví Čelakovského 153, 163, 164.
Museum České 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 29, 46, 132, 176, 177, 261, 262.
Museum Kensingtonské 256.
Museum v Linci 257.
Museum v Moskvě 256.
Museum v Rio de Janeiro 257.

zpět na obsah