Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Palacký František 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 76, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 94, 96, 102, 103, 105, 107, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 154, 155, 185, 190, 192, 219, 221, 237, 247, 284.
Palacký Jan 138; jeho Amerika 234; Asie 235.
Palkovič Jiří 4, 66, 99.
Památky archaeologické 159, 160, 161, 162, 211, 212, 213, 217, 220.
Památky hlaholské 118.
Památky staré literatury české 237, 238, 239, 240, 246, 250, 251, 252, 260, 261.
Pařízek Aleš 2.
Patera Adolf 195.
Patočka Frant. 248, 249.
Pelcl Frant. 2, 3, 6.
Pelikán Josef Vladimír 104.
Perly České 165, 166, 176.
Perwolf Josef 243.
Pešina Václav 14, 15, 16, 23, 33, 34, 129.
Petranović Božidar 189.
Petřina Frant. 82, 135, 140, 147, 174, 284.
Picek Václav Jaromír 36, 166.
Pichl Josef Bojislav 34, 164.
Pichler Karel 117.
Pixa Frant. 104.
Plautovi Plenníci 227, 235.
Pocty či praemie 118, 119, 120, 244, 245.
Počátkové rostlinosloví 104, 114.
Počátkové všenaučné 174, 175.
Podlipský Josef 117, 118.
Pogodin Michael 61, 63, 64, 65, 77, 81, 97, 106, 165, 169, 172, 188, 259.
Pokladník Matice Č. 185, 276. Viz "Správa důchodů".
Polák Matěj Zdirad 21.
Polovice vkladů na knihy 61, 87.
Popis království Českého od Palackého 103.
Popov 189.
Poslední Čech od Tyla 120, 121.
Pospíšil Jan Hostivít 37, 38.
Posuzování knih Matici předložených 92, 93.
Pošík Bedřich 236.
Pötting Adolf, hrabě, 33, 34.
Praemie 204, 236, 239, 240.
Pravda Frant. 166,
Pravopis 92, 124, 125.
Pražské Noviny Šenfeldovské 13.
Presl Jan Svatopluk 9, 12, 16, 18, 20, 22, 27, 28, 33, 34, 49, 50, 52, 76, 78, 80, 81, 98, 104, 115, 118, 125, 260, 284.
Presl Karel Bořivoj 20, 36.
Procházka Faustin 2, 3, 6.
Procházka Matěj 187.
Procházka Tomáš 36.
Protokoly Matice Č. 79, 90.
Prousek 128.
Provolání o založení Musea 12, 13.
Provolání Sboru 26, 27, 32.
Průmyslová Jednota 104.
Přehled důstojníků a ouředníků zem. atd. od Palackého 40, 41.
Příza 209.
Puchmajer Antonín 3, 5, 14, 66, 91.
Purkyně Jan Ev. 16, 21, 36, 82, 83, 108, 109, 125, 135, 137, 139, 140, 146, 147, 154, 158, 159, 174, 183, 184, 186, 190, 191, 212, 213, 218, 284.
Puškin Alexandr 259.

zpět na obsah