Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Sabina Karel 106.
Sacher Masoch 146.
Saska J., farář na Volyni, 257.
Sbírka přísloví českých od Komenského 109.
Sbor Matice České 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 50, 51, 56, 58, 59, 31, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 148, 149, 150, 184, 185.
Sbor širší 190, 245, 246. 248, 249, 250.
Sborník 214, 215, 217, 219, 220, 221, 231, 232, 234, 235, 236, 238.
Sebrané spisy Jungmannovy 92.
Sedláček Vojtěch 21, 40.
Seidl 128.
Sekretář Matice 185, 194, 276.
Severní Včela 131.
Shakespear a jeho díla 169, 170, 171, 172, 223, 224, 225, 226, 227, 234; Antonius a Kleopatra 170, 225; Bouře 224, 225, 234; Cymbelín 170, 224, 225; Dvé šlechticů veronských 224, 225, 234; Hamlet 170, 224, 225; "Jak se vám to líbí" 224, 225, 234; Julius Caesar 170, 225; Komoedie plná omylů 223, 225, 233; "Konec vše napraví" 224, 225, 234; Koriolanus 170, 225; Král Jan 224, 225, 233; Král Jindřich IV. díl I. 170, 225; Král Jindřich IV. díl II. 224, 234; Král Jindřich V. 170, 225; Král Jindřich VI. díl 1. 170, 225; Král Jindřich VI. díl 2. 223, 225, 233; Král Jindřich VI. díl 3. 223, 225, 233; Král Jindřich VIII. 224, 225, 234. Král Richard II. 223, 225, 233; Král Richard III. 170, 224, 225; Kupec Benátský 170, 225; Lear 170, 224, 225; Makbeth 224, 225, 233; Marná lásky snažení 224, 225, 234; "Mnoho povyku pro nic za nic" 223, 225, 233; Othello 224, 225, 234; Perikles, kníže Tyrský, 225, 234; Pohádka zimního večera 224, 225, 234; Romeo a Julie 101, 102, 169, 223, 224, 225, 234; Sen v noci svatojanské 224, 225, 233; Titus Andronikus 224, 225, 234; Timon Athenský 224, 225, 234; Trojlus a Kressida 224, 225, 234; Vecer tříkrálový nebo "Cokoli ckcete" 223, 225, 233; Veselé ženy Windsorské 170, 224, 225; Veta za vetu 223, 225, 233; Zkrocení zlé ženy 224, 225, 234.
Schebeck 229.
Schmidinger Josef 36, 86, 202, 203.
Schmidt Leopold 237.
Schon Josef 21, 34.
Schönfelder Frant. 115.
Schulz Ferdinand 190, 192, 219, 244, 249, 250, 284.
Schulz Václav 221, 238.
Schůze Sboru 189, 190.
Schwarzenberk Jan Adolf, kníže, 83.
Schwarzenberk Josef, kníže, 36.
Schwarzenberk Karel, kníže, 130, 201.
Siegel 258.
Sixt z Ottersdorfa 117.
Skála Pavel 117, 177, 229.
Skrejšovský Jan 219.
Skrejšovský dr. 235.
Skřivan Antonín 103, 104, 197, 204.
Skřivanovy spisy: Počtářství, Směnkářství, Český obchodník 103, 104, 173.
Sláma Frant. 34, 42, 54.
Slavata Vilém 229.
Slavia, spolek studen., 130.
Slavík Otakar 248.
Sloboda Daniel 103.
Slobodovo Rostlinnictví 103, 163, 164.
Slota Jiří 245.
Slovesnosť 8, 97, 107, 129, 130.
Slovník encyklopaedický 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148.
Slovník Jungmannův 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 114, 128, 143, 175.
Slovník Lepařův 235.
Slovník Lindův 177.
Slovník naučný 175, 176.
Slovník vědeckého názvosloví 128.
Smetana Josef Fran. 40, 92, 99, 174.
Smetanův Silozpyt 92.
Smithsonův ústav ve Washingtoně 132.
Smoler 131.
Smolík Josef 232.
Sobotka Primus 249, 250, jeho Rostlinstvo 239, 241.
Sofokleova Antigona 227, 233.
Sofokleův Edip 151, 167, 227.
Solař 188.
Solovev 189.
Soukup Jan 166.
Soukup, měšťan pražský, 118.
Společnosť Česká 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 24.
Společnosť nauk v Praze 1.
Společnosť přátel umění 2.
Společnosť geografická ruská 256.
Společnosť starožitností v Kodani 131.
Společnosť starožitností v Kyjevě 131.
Společnosť starožitností v Moskvě 131.
Společnosť starožitností v Pomořanech 131.
Společnosť učená ve Šťávnici 4, 7.
Společnosť vlastenecko-hospodářská 1.
Spolek . dobročinný v Kyjevě 256.
Spolek obchodnický "Merkur" v Praze 253.
Spolek paedagogický v Záhřebě 256.
Správa Matice České, správa důchodů a skladu 28, 37, 52, 78, 185, 194. 195, 197, 198, 199, 277.
Springer Antonín 135, 136, 138.
Srezněvský 65, 188, 259.
Staněk Václav 36, 79, 80, 102, 124, 125, 135, 137, 140, 147, 148, 174, 219. 284.
Staňkův Přírodopis 93.
Stanovy Matice České 148, 149, 150, 181.
Staročeské divadelní hry 238.
Staročeský zlomek evangelia svatojanského 240.
Starožitnosti Slovanské 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 114, 263.
Steinmann 46.
Strnad 2.
Strossmayer, biskup, 176.
Studnička Frant. 192, 193, 232, 234, 242, 244, 284; jeho Základové vyšší mathematiky a spis "O determinantech" 234.
Sušil Frant. 36, 187.
Svatobor 260, 262.
Svět v obrazích 153, 163.
Svoboda Václav 147, 192, 193, 247, 248, 249, 284.
Svoboda Vác. Alois 20, 39, 57.
Sychra Matěj 5.

zpět na obsah