Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Tablic Bohuslav, 4, 7, 99.
Táborský 209.
Talacko z Ještětic Jan 36.
Tempský Bedřich 105, 117.
Terentiovi Bratří 227, 234.
Tham Karel 2, 66.
Tham Václav 2.
Thiewall, biskup anglický, 133.
Thun Frant. Ant., hrabě, 33, 34.
Thun Josef, hrabě, 54.
Thun Lev Leop., hrabě, 33, 34, 79, 80, 81, 117, 120, 127, 152, 180, 284.
Tieftrunk Karel 191, 193, 235, 241, 246, 248, 249, 251, 252, 284; jeho "Odpor stavův 1547" 235, 241, 261.
Tippmann, biskup, 36.
Tolstoj, ministr ruský, 257.
Tomášek Václav Jan 20.
Tomek Václav Vladivoj 80, 81, 82, 92, 93, 97, 102, 106, 107, 108, 109, 125, 136, 137, 139, 140, 141, 146, 147, 150, 151, 152, 162, 166, 178, 183, 184, 187, 193, 198, 200, 201, 213, 217, 228, 230, 231, 238, 253, 284.
Tomiček Jan 81, 103, 106, 109, 163.
Tomíček Karel 36.
Tomsa Frant. Bohumil 57, 127, 128.
Tomsa Frant. Jan, 2, 6, 66, 67.
Tovařišstvo naukové v Krakově 177.
Tragy v Pešti 210.
Trojan Frant. Břetislav 35.
Truhlář Josef 249.
Třetina vkladův ukládána 87.
Tyl Kajetán 86, 120, 121.
Týn, professor, 216.

zpět na obsah