Česká čítanka - Tieftrunk- Odpor stavův -

Poznámky

ke straně 20

20.1 Ranke, Gesch. der Reform. IV. 269, 274.

ke straně 21

21.1 Ranke IV. 295.

21.2 Ranke IV. 301.

ke straně 22

22.1 Gindely I. 297.

ke straně 26

26.1 Palackého Dějiny IV. č. 2. str. 81.

ke straně 27

27.1 Orig. toho psaní v archivu Výmarském a přepis v arch. zemském.

27.2 Bucholz VI. str. 7.

27.3 Acta Ferdinandea list 29.

ke straně 28

28.1 Kopie v archivu zemském.

ke straně 30

30.1 Viz Úvod

ke straně 31

31.1 Rukop. Sixta z Otrsd.

ke straně 32

32.1 Ranke IV. str. 312.

ke straně 33

33.1 Rukop. Sixtův.

ke straně 34

34.1 Gindely, Dějiny povst. čes. 1. str. 64.

ke straně 35

35.1 Náležely pak v Čechách k tomu klášteru vesnice tyto: Bystřice (Vistric), Přesedice, Čusmice, Holetice, Nechranice, Brančíky, Širmík (Schimberg), Wernsdorf.

ke straně 36

36.1 Přepisy těchto listů v archivu zemském.

36.2 Ruk. Sixtův i listina v arch. zemském.

ke straně 38

38.1 Listina v místodržit. a zemském archivu.

ke straně 40

40.1 Listiny o tom v archivu zemském.

ke straně 41

41.1 Bucholz VI. str. 359.

ke straně 42

42.1 Listové tito jsou v místodrž. a zem. archivu.

42.2 Zpráva o tom v archivu zemekém.

ke straně 43

43.1 Zprávy o tom v archivu zemském.

ke straně 44

44.1 Zpráva o tom v archivu zemském.

ke straně 46

46.1 Zprávy tyto pocházejí z korrespondencí kommissařův král., jež chová též archiv zemský.

ke straně 47

47.1 Listiny v archivu zemském.

ke straně 48

48.1 Orig. toho listu v arch. Třebon. a přepis v archivu zemském.

ke straně 51

51.1 Přepis této smlouvy v archivu musejním.

51.2 Viz přílohu k tomuto dílu "Přátelské snešení" čl. 46.

51.3 Bucholz VI. str. 361.

51.4 Acta Ferd. f. 30.

ke straně 52

52.1 Psaní Jak. Hrušky v archivu zemském.

ke straně 53

53.1 Listy Hasišteina a Gerštorfa ku králi a jiné dopisy v arch. zemsk.

ke straně 54

54.1 Tolikéž v arch. zemském.

54.2 Latinské toto psaní v Sixtu.

ke straně 55

55.1 Sixt z Ottersdorfu.

ke straně 56

56.1 Archiv zemský.

ke straně 57

57.1 Sixt z Ottersdorfu.

57.2 Následujeme zde Sixta z Oitersdorfu jakožto svědka současného, kdežto naproti tomu Pubička křivě tvrdí, že týž Opit také o hrdlo přišel.

zpět na obsah