Česká čítanka - Tieftrunk- Odpor stavův -

Falknov 53, 166.
Farkaš Jiří 320.
Ferdinand I. 8, 12, 17-19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33-37, 39-42, 45, 47, 50-51, 53, 55-56, 58, 60-61, 65, 71, 74-76, 78, 99, 101, 106, 108-109, 111-112, 115, 121, 126, 129-130, 132, 134-135, 144, 147, 155-157, 171, 179-180, 186, 192-193, 197, 201, 208, 213-214, 221-222, 226-227, 231, 232, 242-243, 281, 292, 304, 307, 311, 316, 322, 331-334, 338-341, 343, 347-348, 349, 353, 361-362, 367.
Ferdinand II. 363.
Ferdinand, syn Ferd. I. 22, 77, 202, 222-223, 236, 250, 256, 258, 269, 272, 302, 317, 325, 327, 329, 341, 342, 353.
Fikar Jakub z Vratu 52, 58, 116, 254-255, 257, 261, 269, 284, 305-307.
Filip Heský 21, 26, 30-31, 39, 98, 227.
Finsterwald 61.
Franta Jan 266.
z Freištuku Daněl 153.
Fridrich II., cís. něm. 367.
Fridrich Lehnický 142-143.
Fridšteinské zboží 295.

zpět na obsah