Česká čítanka - Tieftrunk- Odpor stavův -

Magdeburk 200, 303, 326, 343-344, 347.
Mach ze Sionu 359.
Makov 287.
Malcan Joach. 256.
Malobratřický Jan 56.
Malovec Diviš 327.
Malovec Petr 280-281, 300.
Manětín 154, 297.
z Mansfeldu hrabě 129.
Marie, sestra Ferd. I., 21.
z Marignanu markýz 233-234.
sv. Markéta u Prahy 239.
Martin 267.
P. Mathesi 46.
Mathias, rada luž. 290.
Matolice 288.
Maximilian I. 34.
Maximilian, syn Ferd. I., 22, 79, 202.
z Mecerod Mik. 256.
Mečeříž 291-292.
Medek Václav 190, 229.
Mělník 9, 271, 273, 289-290, 326, 344.
Merykula Havel 320.
Měšice 267.
Měšice v Táborsku 287.
Mětice 289.
Mikovice se statky 301.
Milavce 288.
Milaveč 331.
Milčoves 286.
Milikov 288.
Minartice 287.
Minkvic Erasmus 147, 194; Hanuš 34; Mikuláš 34-35.
Máronice 287.
Miřkovský Mik. 23, 342.
Míšeň 108, 163, 164-166, 200, 202.
Míškovice 267.
Mlečice 266.
Mlekovidy 331.
Močidlanský Václav 56.
Močovice 288.
Modrč 289.
Modřany 267.
Mohač 278.
Mochov 267.
Moric saský 20-21, 25-30, 37-38, 50-51, 53, 55, 60-64, 66, 68, 73, 76, 79-81, 83, 86-87, 106-108, 122-123, 129-133, 136-139, 141-142, 144, 147-148, 150, 155-156, 162, 173-177, 212, 215, 231-234, 239, 242, 255, 279, 307, 308, 313, 342, 361-362, 381.
Most 7, 9, 129-132, 134, 136, 166-167.
Mozolov 286.
Mračensko 266.
Mrzká 286.
Mstětice 267.
Mühlberk v Míšni 196, 203-204, 227, 280, 304.
Muchek Petr 201.; Vilém 261; z Bukova 243.
Mystopol Jan 95, 353-354.
Mýto Vysoké 7, 9, 271, 273, 289-290.

zpět na obsah