Česká čítanka - Tyl - Praha - Copyright-

Poznámky (LB)

O ztvárnění Prahy v obrozenecké literatuře pojednává Vladimír Macura ve své knize Znamení zrodu.

Tamtéž srovnej i kapitolu Divadlo, která popisuje paradoxní střet obrozenecké ideologie postavené na nereálných základech s požadavkem její realizace ve skutečnosti, totiž na divadelních jevištích. Zajímavé je, že, zřejmě z tohoto důvodu, mezi generací jungmannovskou nenajdeme příliš dramatiků.

Dále je v kapitole pojednáno o vývoji českého divadla až do doby právě J.K.Tyla.

zpět na obsah