Česká čítanka - Vojnovič- Smrt matky Jugovičů -

Osoby

Matka Jugovičů.
První snacha.
Druhá
Třetí
Čtvrtá
Pátá
Šestá
Sedmá
Osmá
Devátá Andělija.
Cařice Milice.
Dívka Kosovka.
Bába.
Damjan Jugovič.
Slepec guslar.
Bábin vnuk.
Pastušek.
První posel.
Druhý posel.
Dvanáctero dětí Jugovičů, kopinníci turečtí, křesťanští zajatci, křesťanští kopinníci, starci, ženy, děti, kněží, biskupové, patriarši, ranění, lid atd.
Hlas tureckého zajatce.
Hlasy hvězd-světlušek.
Hlas nočního větru.

Děj prvních dvou zpěvů odehrává se na čardaku (prostranném otevřeném balkoně) kuly (hradu) Jug Bogdanovy a třetí na poli Kosovu, kolem dne sv. Víta (Vidovdana) r. 1389.

zpět na obsah - Další: Snachy.