Česká čítanka - Vojnovič- Smrt matky Jugovičů -

Ivo Vojnovič

Smrt matky Jugovičů

Dramatická báseň ve třech zpěvech. Z chorvatštiny přeložil se svolením spisovatelovým Jan Hudec.

Osoby

První zpěv. - Snachy.

Druhý zpěv - Přízrak

Třetí zpěv - Na Kosovu

Doslov

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (106 kB) ]