Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

Slovo úvodní

Měl jsem původně úmysl podati stručný výbor celé anglické i americké poesie v jediném svazku, ale již v počátcích viděl jsem, že by takto vznikl jen obraz velice kusý a pln mezer. Jeť poesie anglická bez odporu největší rozsahem i jakostí ze všech evropejských.

Nezbylo, než látku rozděliti na skupiny. První z těchto, obsahující dobu od r. 1700-1800 od Thomsona až k Tennysonovi, dnes podávám veřejnosti. Obsahuje 50 autorů, mezi nimiž i ukázky z obou vrcholů poesie anglické Byrona a Shelleye - celkem 176 básní. Budou-li následovati za tnuto docela samostatnou knihou skupiny básníků dalších, nemohu dnes určitě říci. Doba nepřeje těmto pracím, které patří k nejnevděčnějším z celého písemnictví. A já se přiznám, že kdybych nebyl potřeboval většiny zde tištěných kusů jako dokladů pro své výklady universitní, že bych po smutných zkušenostech starších sotva byl se podjal na novo práce tolikrát již nedoceněné. Ale co platno, třeba již doorati trpělivě brázdu započatou.

V Praze, dne 14. dubna 1898.

J. V.

zpět na obsah - Další: James Thomson (1700-1748)