Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XXXVII.

Richard Harris Barham (Ingoldsby) (1788-1845.)

Narodil se 1788 v Canterbury a studoval v Oxfordě. Byl dvorním kazatelem a vrchním farářem u sv. Augustina v Londýně. Pod pseudonymem Thomas Ingoldsby vydal sebrané své částečné prosou částečně veršem psané humoristicko-satirické groteskní žerty. které se těšily velké oblibě. Zemřel 1845.

Pověsti a zkazky legendární i lokální jsou seřaděny na způsob Canterburských povídek, ale celý plán není proveden s důsledností vzoru tohoto. Osoby jednotlivé zkazky vypravující (Peters, Simpkinson, Maguire atd.) mají sice dost humoru, ale nejsou typickými zástupci jednotlivých vrstev společenských. Též jeho román "Můj strýček Mikuláš" byl své doby velice populární.

VZÝVÁNÍ ĎÁBLA

Legenda Cornelia Agrippy.

"Jen máš-li nervy," ptal se kmet,
na jehož tváři vrásek sled
zanechal mnohý rok;
"jen máš-li nervy," opět křik,
"jej zřít, jenž nebes odpadlík
a vtělený vždy sok?

Rci, zda neschvátí tvář tvou děs,
ó zbujné mládí, zda bys snes
ten zhoubný jeho dech,
tcn žárný jeho očí jas,
jímž může všecko zničit v ráz
jak Samumu plá žeh?

Zda sneseš jeho strašný tvar,
oř jehož vichr, blesků žár
v rej sabatu by slít?
byl archanděl kdys - nyní spad,
zda sneseš - šije zmar a pád -
v tvář tváří ďáblu zřít?"

"Mám sílu!" hoch odvětil hned
a těsně vedle kmeta sed,
jak byl by to jen žert,
ba nezbled, údem nezachvěl,
"Já chci! Ať zjeví se!" jen děl,
"ne přelud kejklů - čert!"

"Gorgony hrůzy v tváři měj,
ty nejhorší, chci vidět jej!"
bez bázně pravil zas.
"Tvé přání vyplněno buď,"
děl Agrippa - ston zved mu hruď -
jak šedou bradou třás.

A kolem lebky a kol hnátu
kruh čaroděje táhnul v chvatu,
psal divné značky, temně bručel,
po zpátku modlitby své skučel,
kletby, jichž neznal svět.
"Již přichází!" vyl v divém křiku,
"Apollyon, král pekelníků!"
A v zděšenou tvář žáka v mžiku
on prázdný měšec vmet!

zpět na obsah - Další: Bryan Walter Procter (Barry Corwall) (1787-1874.)