Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XLIV.

Thomas Carlyle (1795-1891.)

Hluboký a originalní myslitel a skvělý tento essayista byl také šťastným básníkem. Jeho lyrika není zrovna vášnivá, spíš vyniká rozpínavostí, silou výrazu a hloubkou myšlének.

DNES

Tak přichází k nám svěží
a mladý modrý den,
má prchnout nevyužit
jak plachý marný sen?

Z věčnosti klína povstal
ten jeho mladý šer
a do věčnosti klína
se vrátí podvečer.

Před časy neuviděl,
jej nezřel lidský zrak,
a zas jej neuvidí,
jak zmizí v noci mrak.

Tak přichází k nám svěží
a mladý modrý den
má prchnout nevyužit
jak plachý, marný sen?

CUI BONO?

Co jest Naděj? - Smavá duha,
dětí zástup za ní lít,
tady není, dál vždy, dále!
Ani gnom ji nezachyt.

Co jest Život? - Kra, jež taje
v moři, kolem slunný břeh,
skočíš vesel na ni - splývá,
klesneš, zmizíš ve vírech.

Co jest Člověk? - Bludné dítě,
marný zápas, boj pln zlob,
všecko chce, nic nedosáhne,
vše co stihne - úzký hrob.

zpět na obsah - Další: Thomas Haynes Bayly (1797-1839.)