Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XV.

George Crabbe (1754-1832.)

Ostrým ač celkem střízlivým štětcem kreslil realistické obrázky ze života venkovského, bídu a strádání chudiny bez smiřujícího zbarvení a bez humoru. Získav básní "Oda na naději" cenu, odešel z rodiště svého Altberooghu do Londýna, kde začal studovati theologii. Zemřel farářem v Trovbridge. Napsal mimo drobnější lyriky Early Note-Books didakticko-popisné básně "Knihovna" a "Vesnice", "The parish register" atd.

SROVNÁNÍ

Přátelství zlato vytříbené jemně,
vždy větší jeho cena v čase
a láska, ruda, která v klínu země
ve panenské své bují kráse.

Přátelství z let se do let může vésti,
vždy stejné, věř, se nepromění,
boj mnohý krutý musí láska vésti,
však roztaví se ve plameni.

BOŽSTVÍ.
Ó božství, uč nás, ty, jež smyslů nocí
vždy smrtelníky vodíš světla mocí,
jímž naše naděj i náš strach se řídí,
vše trudy nést i válčit s pýchou lidí,
se modlit v hoři, hanu zapomníti
a s celým světem v rovné lásce žíti.

NOC

Kol noci ticho střízlivé
vzduch halí v mlčení
a každý dech od břehů všech
zve slavně k modlení.

Ó Pane, ducha mého řiď
dál svatou drahou sám,
kyň tvorstvu, by mne učilo,
jak modliti se mám!

zpět na obsah - Další: Robert Burns (1759-1796.)