Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XI

Charles Dibdin. (1745-1814.)

Psal mnoho románů a dramat bez hlubší ceny, za to znárodněly jeho jádrné a svěží písně ze života námořníků.

TOM BOWLING

Tom Bowling, chuďas - pouhý trup -
z všech nejlepší to muž,
řev bouře neuslyší, v lup
kles dravé smrti juž.

Vzor krásy mužné, srdcem dítě
a měkký na mou čest,
své povinnosti konal hbitě;
teď se vším hotov jest.

Vždy dostál slovu, takou ctnost
jsi věru zřídka zřel,
a přátel dobrých, statných dost
a hezkou ženu měl.

A písní uměl veselých,
rád hlásal jejich zvěst,
teď plesný hlahol v smutek ztich,
Tom se vším hotov jest.

Však neklesne Tom ve záhubu,
mu vítr dobrý přán,
až povel: "Všichni na palubu!"
dá všeho kapitán.

Smrt - král i lodník jejíž lup,
neschvátí Toma v pěst,
nechť ve hlubinách leží trup,
duch hotov, volný jest!

zpět na obsah - Další: John Logan (1748-1788.)