Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XXXII.

Ebenezer Elliot (1781-1849.)

Básník tendenční, který proslul svými "Corn-Law-Rhymes", jimiž se přičinil o odstranění krutých zákonů obilních. Kovář a kovolitec, byl samouk. Vedle hněvných zpěvů sociálních napsal též nejeden jemný obrázek přírodní.

STROM NA RIVELINU

Blesk jako Arab proletěl
šer luny a spěl výš,
kde Rivelin se v boji chvěl,
svit hvězdný, mračen tíž.
Stoletým stromem lomcoval,
do větví začal prát,
kdo v také bouři znamenal
ten hromný kmenu pád?
Však zas žhnou hvězdy v zástupech
spí modrá vlna zas,
na skalách s třtinou v smíchu mech
si šepcí - slyš jich hlas:
Rivelin holý brázdí vzduch
bez obra zří v lesk niv,
ó pozor, Noci! Velkýť Bůh
a v mstu je spravedliv!
Ó skloň se, Pýcho! Davů stesk,
kdož tvoří štěstí tvé,
to budoucnosti není blesk,
co jiných domy rve.
I hvězdy sehvátí bledý děs,
chví balvan se i zem,
červ do křoví a do zdi vlez,
když Bůh jde v hněvu svém.
Však pod bleskem-li neschýlí
se Upasový strom,
van lehký hravě docílí,
co nedokázal hrom!

NÁHROBNÍ NÁPIS BÁSNÍKŮV

Stůj, chodče, zde tvůj bratr leží,
jenž o chudině pěl,
za knihu les a potok svěží,
pláň, močál, nebe měl.
Trud žití byl mu učitelem
a násilník a rob,
ruch ulic, palác s hrdým čelem
a dílna, žalář, hrob.
Že vinen jest, on shledal všudy,
a čím jen vinen byl?
Že mdlobu, pochybnost, strach, trudy
též měl svůj za podíl.
On červu, z tvorů nejmenšímu
nedoved ublížit,
jak hedváb šerku ve svém rýmu
on doved stejně ctít.
On pány dobré svému lidu
svou písní velebil,
však mrskal toho mrzkou bídu,
kdo z potu lidu pil.
Mél ruku k činu, byl druh smělý
v čin, radu hotov byl,
zde spí, jenž lidu nepříteli
tvář jeho nakreslil!

zpět na obsah - Další: Allan Cunningham (1784-1842.)