Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XXIV.

James Hogg (1772-1835.)

Zván "Etrický pastýř" kráčel po stopě Burnsově. Byl pastýřem a samoukem. Pomáhal W. Scottovi v sbírání skotských balad. Mnohé jeho práce jsou cituplné, ale popularnost svou děkoval především cyklu "Noční bdění královny" řadou básnických povídek vypravovaných pěvci Marii Stuartovně. Dále psal větší básně "Madoc of the Moor" a "Poutníci slunce".

SKŘIVÁNKOVI

Ty ptáče pustiny
bez trudu, bez viny,
jak nad nivou povzlétáš z jitra!
Ty štěstí symbole,
zdar hnízdu v údole,
být s tebou, stesk mého nitra!

Jak zpěv tvůj hlaholí
mrakem v les, v údolí,
na křídle lásky, síla jest v něm,
skvost rosy na křídlech,
rci, kam tvůj tíhne spěch,
zpěv tvůj má obloha, lásku má zem.

Nad šumnou bystřicí,
pláň i tes mlčící
dne herolde, purpur střásá tvůj let,
mračen se dotýkáš,
pod sebou duhu máš,
cherube hudby, ó spij se jí v let!

V nočním pak šeření
v hlubokém osení
láska tě potěší až v úsvit jitra,
zdar štěstí symbole,
zdar hnízdu v údole!
Být s tebou, stesk mého nitra!

ARABSKÁ PÍSEŇ

Až přijde večer, můj miláčku, k nám,
můj mede, má hrdličko, dostav se tam,
kde měsíc plá bílý,
kde šumný zdroj kvílí,
kde v kvetoucí břeh
vln zaléhá vzdech,
stříbrný kolozpěv zvoní ti v slech.

Jeť láska života zdrojem i štěstí.
Jeť údolím, v kterém jen rozkoš můž' kvésti.
Jeť růžovým sadem,
mír kde vlá s chladem,
jeť světla chrám,
v němž rajský plam,
jeť duší nejvyšší slast, kterou znám.

zpět na obsah - Další: Samuel Taylor Coleridge (1772-1834.)