Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XXXIV.

Leigh Hunt (1784-1859.)

Byl žurnalistou a vydával časopis "The Examiner". Pro urážku prince regenta byl odsouzen k dvouletnímu vězení, kde napsal svou nejlepší a slavnou báseň "Zkazka z Rimini" na motiv z Danta známý. Byl přítel Byronův s nímž pobyl delší dobu v Italii, a chtěl vydávati časopis, k němuž ale nedošlo. Napsal drama "Legenda z Florencie" a mnoho esseyí a kritik. Velký ruch způsobila jeho strannická a klepy bohatá kniha "Lord Byron a jeho současníci".

ABU BEN ADHEM A ANDĚL

Abu ben Adhem - zdar buď jeho kmeni! -
se v noci zbudil z hlubokého snění,
v své jizbě proud zřel měsíčného světla,
jímž celá jizba jďk lilie zkvetla,
v něm anděla, jenž v zlatou knihu psal.
Svým silen mírem odvážným se stal
a k zjevu pravil, jak jej zočil, hned:
"Co píšeš to?" - Svou hlavu anděl zved,
řeč jeho zněla, z tónů sladkých stkána:
"Všech jmena píšu, kdo milují Pána!"
"Mé jméno též?" děl Adhem. "Ne!" zjev děl.
Ač trochu sklamán se hlas jeho chvěl,
přec vlídně Abu pravil: "Prosím již
k těm, kteří lidi milují, mne vpiš!"
Zjev psal a zmizel. V noci přišel zase,
jej zbudiv ze sna ukázal mu v jase
těch jmena, v nichž se Bohu zalíbilo:
Hle, jmeno Adhem první ze všech bylo.

zpět na obsah - Další: Henry Kirke-White (1785-1806.)