Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

VI.

John Cunningham (1729-1773)

Narodil se v Dublině. Stár sedmnáct let napsal veselohru (Love in a Mist), v které slavný Garrick vynikal typem sluhy. Stal se hercem. Zemřel v Newcastlu. Některé lyrické básně jeho vynikají svěžestí, které se později u Scotta a Burnse tak obdivujeme.

PŘEDVEČER PRVNÍHO MÁJE ČILI KATA Z ABERDEENU

Pln lásky luny paprslek
se v tichou noc sem vkrádá,
hrá s vlnou, v světla měkký vděk
se ve odrazu vkládá.
Ó, spánku, k boháči v chvat spěj,
v tvém zřídka zdřímne klínu,
co pastýři ve máje rej
jdou s Katou z Aberdeenu.

Na skráních růže děvčata
na lučině bdí v trávě,
než jitra brána do zlata
vzplá v příjezd Máje v slávě.
I slyším dívek šept a zvěst.
Co Máj? V ráz zbledne v stínu,
tak sotva vonný, sličný jest
jak Kata z Aberdeenu.

Tož bijte v zvučné cymbály,
a zbuďte spící háje,
v ples ptáčci v hnízdech - do dáli
at v sen zpěv milce hraje!
Hle, skřivan dal se oklamat
a vzlét z osení klínu,
ty blázne! Jitro nezříš plát
jen Katu z Aberdeenu!

Nuž zatančme si na luhu,
kde o půlnoci víly
rej spřádají, druh ke druhu,
zpěv o lásce zni milý!
Máj růžný královnu chce mít,
ji volte v olší stínu!
Z pastýřů hrdel slyš to znít:
Toť Kata z Aberdeenu!

zpět na obsah - Další: William Cowper (1731-1800.)