Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XXXV.

Henry Kirke-White (1785-1806.)

Čtrnáctiletý dán ke tkalci do učení, pak byl písařem v advokátní kanceláři. R. 1803. vydal sbírku básní, již obrátil na sebe pozornost. Southey se ho ujal a získal mu podpory, že mohl studovati v Cambridgi, ale zde se záhy přepracoval a zemřel vysílením. Southey vydal jeho básnickou pozůstalost.

NÁVRAT SAVOYARDŮV

Ach, stih' jsem tě zas, koutku milý,
tak dlouho pro mne ztracený,
tam chatka má se šedá chýlí,
v svět nejdu víc, jí vrácený.
Já cestoval jsem dlouhý čas
a viděl mnohou cizí zem,
a v místě každém vesel zas
pěl, sarabandu tančil jsem,
však všecko kouzlo, jež tam plálo,
mé srdce tobě neurvalo.

O dálném světě klamné zvěsti
mne lákaly z otčiny v dál,
na místo peněz, hledat štěstí,
jen cymbál jsem a tance vzal.
Však nad údolím srázný tes,
a kamzík v strmé výšině,
na stráních skot zas nazpět nes
mne ku milené otčině;
těch tisíc divů půvab sladký
mou nohu zmdlenou hnal jen zpátky ...

Tak vrátil jsem se v plném zdraví,
víc neopustím chýšku svou;
při krbu ať nás večer baví,
co zřel jsem, poznal dálavou.
Já cestoval jsem dlouhý čas
a v každém městě vesel zas,
a viděl mnohou cizí zem,
pěl, sarabandu tančil jsem,
však všecko kouzlo, jež tam plálo,
mé srdce tobě neurvalo!

zpět na obsah - Další: John Wilson (1785-1854.)