Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

LXXII.

James Montgomery (1771-1854.)

Syn kazatele obce tak zvaných "moravských bratří". Určen byl ke stavu kněžskému, ale stal se žurnalistou. Jako redaktor časopisu "The Sheffield Iris" byl pro své sympathie k revoluci francouzské stíhán a vězněn. Větší jeho básně "Poutník v Švýcařích", "Západní Indie", "Greenland", "Svět před potopou", "Pelikán Island" patří v kategorii básni popisných a didaktických. -- Jako básník mnohých náboženských písní vroucího a hlubokého citu jest i dnes ve své vlasti ceněn a vážen.

PŘÁTELÉ

Tak po druhu jde druh,
kdo neztratil kdy druha?
Kde srdcí pevný kruh,
kde pro vždy vazba tuhá?
By vším nám být měl tento svět?
Smrt s žitím jedno moře běd.

Za vírem časů kdes
za tímto dolem smrti,
kde nemá toto žití mez
jak dech, jejž zhouba zdrtí,
kde ohněm, jenž vzplá v jeden kmit,
by zhasnul v ráz, kde vzplanul cit?

Jeť říš nad mořem hvězd,
kde není rozloučení,
tam věčnost lásky jest
všem dobrým, v smrti snění
unáší mysl věřící
v ty šťastné sféry zářící.

Tak hvězda za hvězdou
se ztrácí jak sbor druhů,
až zmizí vše, leč výše mhou
den blyskne v nebes luhu;
však v nic sbor hvězdný nesplývá,
jej nebes zář jen ukrývá.

ROBERTU BURNSOVI

Trysk nocí žití bouřlivou
jak chvějná, severní zář mhou,
však po letech se z dáli chví
jak pevná hvězda polární.

zpět na obsah - Další: Walter Scott (1771-1832.)