Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XLVIII.

Alaric Watts (1799-1864.)

Byl žurnalistou. Vydal sbírky "Básnické črty" a "Lyrika srdce".

DOCELA SÁM

Ne docela sám! Pokavad
lze s moudrým, svatým spolek mít,
a drahé perly vzácných rad
ze svatých stránek věštců pít
sen dětství, stáří paprsk zlatý,
i pěvců čár, ten drahokam,
když mluví vše to, jak v své ztráty
se můžeš cítit zcela sám?

Ne, nejsi sám. Čím vlna nyje,
čím šumí les, čím hvězda žhne,
má vše své zvláštní harmonie,
tvé srdce zajme ztrápené!
Čím vánek v letní večer dýchá,
tě zkolébá zas v sladký klam,
že s díkem šeptneš k nebi zticha:
co dí ti: Nejsem zcela sám!

Ne, nejsi sám! Zde oko bdělé,
jež počítá i vrabce pád,
dlaň, jež se k tobě vztáhne směle,
noc, jež tě slyší napořád,
svou nejjasnější sešle záři
do noci tvoji v náruč tmám,
zdroj těchy její všecky daří,
jej hledej, nejsi zcela sám!

zpět na obsah - Další: Robert Pollok (1799-1827.)