Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XXXVI.

John Wilson (1785-1854.)

Přičítá se rovněž ke škole básníků jezerních. Roku 1815. ztratil své velké zděděné jmění a přestěhoval se do Edinburku, kde stal se spolupracovníkem "Blackward-Magazine", kam psal řadu skvělých studií pod jménem "Christopher North". R. 1621. stal se professorem morálky na universitě, který úřad zastával 32 let. Díla: Povídky veršem, "Palmový ostrov" a "Město morové" a romány ze života skotského "Světlo a stíny skotského života" vedle drobné intimní lyriky.

TŘI DOBY LÁSKY

 1. S úsměvem, jenž hrál v oku tvém,
  plál štěstím v srdci mladistvém
  a jako skřivan plna ruchu,
  když křídlo ztápí v jarním vzduchu
  a s hlasem jako Máje hlas,
  jenž slaví tvorstva hodokvas
  a plesu odlesk v obličeji,
  jak hvězdy rosné když se stkvějí,
  toť obraz dnů těch čarovných,
  kdy ve rozpuku vděků svých,
  půl prosté dítě, dívka malá
  a žena půl mou hruď jsi jala,
  mé tužby živíc vzdychající
  a lásky ráj mi slibující.

 2. Mé Marii čas, jak se mění,
  tkal v líčko půvab přemýšlení,
  přes všecko štěstí trudů dost
  jí vážnou dalo milostnost;
  lesk ztlumen, jímž plál mládí sen,
  a štěstí krbu v srdci jen.
  Tvůj úsměv jemný, vlídný, milý
  se s požehnáním k děcku chýlí,
  tvůj krok je snivý tak a hebký,
  jak spěl by děcka od kolébky
  a každé slovo něhy praví,
  že srdce mé tvůj poklad pravý,
  ó dobře vepsal čas tam sladký,
  jak ženy lásku, péče matky.

 3. Tvůj klid, tvá něha veselá
  mi před stářím strach nedělá,
  pro budoucnost máš poklad míru,
  jenž čerpá moudrost z bolů víru
  tvou svatá pýcha čacké snahy.
  i sláva z žití pravé dráhy
  a dnů, když vyplníš svých řadu,
  před sebou Naděj a Klid vzadu
  ctnou duši ve zářící let,
  dáš z prachu země Bohu zyět
  ve serafinů sladkém pění
  při nebeských harf hlaholení
  ty usneš, až otevřeš vstříc
  svých věčnosti jas zřítelnic!

zpět na obsah - Další: Richard Harris Barham (Ingoldsby) (1788-1845.)