Česká čítanka - - Byliny -

Poznámky

1 Pobratření dálo se tak, že si bohatýři vyměnili vzájemně kříže, které na hrdle zavěšené nosili. Pobratimství bylo potom vážnou povinností, křížový bratr svého křížového bratra nesměl opustit, musil mu vždy býti nápomocen a podobně.

2 Seijanin je náš vesničan; tedy pocestný se jmenoval: Mikula, syn vesničanův. Všichni bohatýři mají svá jména po otci, Ilja Muromec se představuje jako "syn Ivánovič", jenom Svatohor nemá oteckého příjmení.

3 1 pud = 16 kilogramů.

4 Deska, která zabraňuje, aby nikdo nemohl vrata podlézti.

5 Míněna snad řeka Suchona.

6 Pod křížem Levanidovým u sv. ostatků Borisových a pod kamenem látyrem (jantarem) se bohatýři pobratřovali a slavné přísahy tam vykonávali.

7 Vypravovatel nedovedl říci, jaký je to pták.

8 Pop je ruský kněz, jako katolický farář, diakon čili ďák, je kaplan.

9 Igúmen je představený mužského řádu.

zpět na obsah