AutorText
Bohumil Adámek
 Salomena
Anonym
 Alexandreis
Emanuel Arnold
 Popsání cesty mé z Prahy až na pomezí zahraničné.
Dr. František Bednář
 Toleranční patent, jeho vznik a význam
Bohuslav Brouk
 Máchův kult
Byliny
 Ruské byliny (Kyjevský okruh)
Charles De Coster
 Sir Halewyn
Svatopluk Čech
 Čerkes
 Hanuman
 Husita na Baltu
 Lešetínský kovář
 Písně otroka
 Ve stínu lípy
František Ladislav Čelakovský
 Slovanské národní písně
Mikuláš Dačický z Heslova
 Paměti
 Prostopravda
Ernest Denis
 Konec samostatnosti české
Bedřich z Donína
 Cestopis
Karel Jaromír Erben
 Králevič Marko (překlad)
 Žaloby na husity (vydavatel)
Karel Doskočil (ed.)
 Šest kázání z Homiliáře Opatovického
Ezop
 Bajky (ilustrace Václav Hollar)
Smil Flaška z Pardubic
 Nová rada
Josef Flavius
 Vlastní životopis
Josef Václav Frič
 Výbor básní
Irma Geisslová
 Immortely
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
 Cestopis
Karel Havlíček Borovský
 Články z Národních Novin 1848-1850
 Články ze Slovana
 Epigramy
 Milenců hrob
 Obrazy z Rus
 Překlady
Heinrich Heine
 Německo - Zimní pohádka
Jan Herben
 Otázka náboženská v našem probuzení
Johann Gottfried Herder
 Slovanské národy
Adolf Heyduk
 Básně z roku 1865, svazek I.
 Cigánské melodie
 Černé růže
 Dědův odkaz
 Nové Cigánské melodie
Šebestián Hněvkovský
 Děvín
Dr. Ferdinand Hrejsa
 Jan Végh
 Toleranční patent z 13. října 1781
Jindřich Hýzrle z Chodů
 Život, v němž se obsahují někderé jízdy a tažení...
Petr Chelčický
 O trojiem lidu
 O cierkvi svaté
Jednota Bratrská
 Konfessí Bratrská
 Řád církevní
Zdeněk Kalista (ed.)
 Korespondence Zuzany Černínové z Harasova
Josef Jungmann
 Dvojí rozmlouvání o jazyku českém
 O klasičnosti literatury a důležitosti její
 O různění českého písemního jazyka
Josef Jaroslav Kalina
 Básnické spisy
Karel IV.
 Vita Caroli
Jan Killar
 Rybrcol na Krkonošských horách
Jan Amos Komenský
 Centrum securitatis (Hlubina bezpečnosti)
 Fortius redivivus
 Haggaeus redivivus
 Historie o těžkých protivenstvích církve české
 Listové do nebe
 Moudrost starých Čechů
 Nedobytedlný hrad
 O poezi české
 O sirobě
 Otázky některé o Jednotě Bratří Českých
 Přemyšlování o dokonalosti křesťanské
 Stručná historie církve slovanské
 Truchlivý
 Zpráva a naučení o kazatelství
Oldřich Králík (ed.)
 Legendy přemyslovských Čech
Václav Rodomil Kramerius
 Železná košile
Josef Jaroslav Langer
 Bohdanecký rukopis
 České krakováčky
 Hraběnce na památku
 Kopřivy
Karel Hynek Mácha
 Deník z roku 1835
 Obrazy ze života mého
 Písně
Josef Svatopluk Machar
 Řím
Václav Vratislav z Mitrovic
 Příhody
Václav Bolemír Nebeský
 Protichůdci
Jan Neruda
 Hřbitovní kvítí
 Kniha epigramů
 Písně kosmické
František Palacký
 Idea státu rakouského
Josef Páta
 Lužickosrbská čítanka
Milota Zdirad Polák
 Cesta do Italie
Marco Polo
 Milion
 
 Práva Starého města pražského
Oldřich Prefát z Vlkanova
 Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny.. (DjVu formát)
A. S. Puškin
 Cesta do Arzrumu
Jan Rulík
 Veselý Kubíček
Josef Václav Sládek
 Selské písně a České znělky
 Sluncem a stínem
Anonym
 Staročeské satiry
Milan Rastislav Štefánik
 Zápisnik z cesty do Ecuadoru r. 1913
Ľudovít Štúr
 Starý a nový věk Slováků
Karel Tieftrunk
 Dějiny Matice české
 Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I. léta 1547
L. N. Tolstoj 
 Poudačky
   Poudačka vo hloupým Ivanoj a jeho dvouch bratrech Semjonoj Vojanským, Tarasoj Tlustým a němý sestře Malaně, pak vo starým ďábloj a třech čérťatech
   Jak čértiček vodsluhoval krajic
   Zerno jako slepičí vejce
 Dělník Jemeljan a prázdný buben
 Tři starci
 Statkářovo jitro
Vácslav Vladivoj Tomek
 Děje království Českého
František Turinský
 Angelina
Josef Kajetán Tyl
 České granáty
 Praha
Daniel Vetter
 Islandia
Jan Erazim Vocel
 Hlatipisec
Ivo Vojnović
 Smrt matky Jugovičů
Jaroslav Vrchlický
 Má vlast
 Moderní básníci angličtí
Zikmund Winter
 Zlatá doba měst českých
Julius Zeyer
 Ctirad
Čeněk Zíbrt (ed.)
 Historia o životu doktora Jana Fausta