Česká čítanka - Havlíček - Překlady - Copyright-

Zkratky pramenů a literatury

ČV - Česká včela. Časopis věnovaný literatuře, uměním a zábavě.

DH - Duch Havlíčkův. Sešit a opisy Havlíčkových epigramů a básní.

E 45 - Epigramy 1845. Havlíčkova rukopisná sbírka epigramů z r.1845.

KnV - Karel Havlíček Borovský, Kniha veršů. Ed.Miloslav Novotný. Praha 1938.

Kor. - Korespondence Karla Havlíčka. Ed.Ladislav Quis. Praha 1903.

OŽ - Obrazy života. Domácí ilustrovaná biblioteka zábavného i poučného čtení.

Rach.IV. - Rachejtle. Humor a satyra. Svazek IV. Vyd. Fabián Čočka (t.j. Václav Čeněk Bendl Stránický), Jičín 1855.

rkp. - Havlíčkův rukopis.

SKH I. - Spisy Karla Havlíčka, svazek I. Básně. Ed. Ladislav Quis. Praha 1906.

Š. - Šotek. Příloha k Národním novinám (leden-duben 1849, 11 čísel).

ZS I,II. - Zpěvník slovanský I, II. K obveselení mysle na světlo vydal Vojtěch (t.j.V.Náprstek). Vídeň 1848.

zpět na obsah