Jindřich Michal Hýzrle z Chodů

Život, v němž se obsahují někderé jízdy a tažení
kderé sem já, Jindřich Hýzrle, svobodnej pán z Chodů, činil. Též způsob všeho života mého, co sem sobě od dětinství svého pro pamět rodu svýmu, dědicům a budoucím mejm poznamenával a do těchto kněh svou vlastní rukou vepsal a figurami ozdobiti dal.
Léta Páně 1614.

Odkazy

Rodokmen Hýzrlů z Chodů (Genealogie české šlechty)Česká čítanka