Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

XXXVIII.

Bryan Walter Procter (Barry Corwall) (1787-1874.)

Studoval práva, vystoupil nejdříve s dramatickými scenami, za nimiž následovaly skladby "Marcian Colonna" a "Mirandola". Zvlášť proslul svými "Anglickými zpěvy", v nichž jest lyrikem originálním a svěžím. Vedle Elliota pěstoval též poesii sociální se zdarem. Zemřel jako komisař správy londýnských blázinců.

KRÁL SMRT

Král Smrt byl zvláštní a starý druh,
kde sed, svit slunce se zkalil,
hnát jeho žlutý jen projel vzduch,
všem vína černého nalil.
Hurá tomu černému vínu!

A nejedna dívka našla si jej,
jíž v zraku zhas radosti svit, a
a vdovy, jichž svadlý byl obličej,
šly tmavé, spavé víno to pít.
Hurá tomu černému vínu!

Hned žák chuť ku knihám ztrácí,
svých básník snů nechá jas,
v květ svůj se krása hned vrací,
jak život svadlé růži zas -
Hurá tomu černému vínu!

I jdou, kde starý král spočívá,
on směje se, až slzí mu zrak,
jim ruku všem dá, všem nalívá
to víno, v němž smrti je mrak -
Hurá, hurá!
Hurá tomu černému vínu!

PÍSEŇ

Zde zdravice je pro tehe, Mary!
zde zdravice je pro tebe!
Jsou pijáci ti tam,
jsem opět sám,
na domov myslím a na tebe, Mary!

Jsou mnohé krásou zářnější, Mary!
jsou čilejší a statnější!
Míň luznějších jest -
zář letních hvězd
mně není nad tebe slíčnější, Mary!

Tvé lásky slední vzdech jsem chyt, Mary!
Zřel v ztmělý oka tvého svit,
tě volal jmenem
a větru stenem
zněl v odpověď můj vroucí cit, Mary!

Chtěj věrně vždycky pro mne plát, Mary!
Při tobě budu věrně stát
a v slunce sklon
v můj slední skon
při tobě budu věčně spát - Mary!

ŽIVOT

Jsem zrozen, směju se, pláči.
miluji, hynu, umírám,
co smích, co slza, oko jež smáčí,
nač žíti a mříti mám?
Co hluboký taj ten značí,
ach, nevím sám!

Nač fialka z jara jen zkvítá,
již nikdo nezřel, se ptám?
Nač v mládí srdcem ples kmitá,
jenž záhy prchá - víš kam?
Proč vzplát je mysl mé hbitá
pro vše, co brzy to tam?

My v práci, v boji a chvatě
trud, zápas, shon a klam
a s resignací a v ztrátě
a zítra smrt kyne nám.
Ó žití, zda duch v tom jen zná tě:
Trpím a umírám?

zpět na obsah - Další: Lord G. N. Byron. (1788-1824.)