Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Poznámky

ke straně 731

731.1 Jos. Vávra, Dějiny královského města Kolína nad Labem, 1888.

ke straně 732

732.1 Paměti Dačického I. str. 245

732.2 Ibidem str. 246, 250.

ke straně 733

733.1 Majestat prohlašuje svobodu svědomí poddaných a stavové pomýšleli přiznati jim právo, aby mohli sobě svobodně zřizovati kostely.

ke straně 734

734.1 Budovec dosti již ustoupil v pozadí roku 1618, ale jména teprve pozdě docházejí u vědomí lidu; v mysli sedláků on představuje šlechtu všecku.

zpět na obsah