Česká čítanka - Ezop- Bajky -

Pocestní a platan

Pocestní dva v čase letním okolo poledne ode vedra jsouce potíráni, jak uhlídali platan, zašedše pod něj a ve stínu jeho se uložívše, odpočívali. Vzhledše pak na platan mezi sebou mluvili, jak neužitečný a neplodný lidem jest ten strom. On tu odseknuv pravil: "O nevděčníci, dokud ještě ode mne užíváte dobrodiní, nepotřebným mě a neplodným nazýváte?"

Tak i z lidí někteří tak jsou nebozí, že i dobře činíce bližním za svou dobrotu nedocházejí uznání.

zpět na obsah - Další: Sever a Jasoň